Széchenyi2020

EFOP-1.3.5-16-2016-00852

A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából

Üdvözöljük az „EFOP-1.3.5-16-2016-00852 - A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: Muzsikál az Erdő Alapítvány
A projekt címe: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00852
A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.04.30.
A projekt módosított befejezésének dátuma: 2021.07.29.


A projekt bemutatása

A támogatást a Muzsikál az Erdő Alapítvány kapta, a Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzésére megvalósítandó projekt megvalósítására.

A projekt céljai:

1. Önkéntesség erősítése: az Alapítvány által szervezett programokban korlátozott mértékben eddig is részt vettek önkéntesek. A projekt által az éves programterv szerinti rendezvényekben a korábbinál nagyobb számban tudunk bevonni önkénteseket, ezáltal mind a rendezvények helyi társadalmi beágyazódása, mind a színvonala javulni fog.

2. Helyi társadalom fejlesztése a generációk közötti kapcsolatok megerősítésével: az Alapítványunk működése erősen kötődik Szurdokpüspöki községhez. A működés helyéül szolgáló irodánk a Közösségi Házban közvetlenül a helyi Idősek Klubja épülete mellett található. A projektben ösztönözni kívánjuk, hogy a helyi iskolás korú fiatalok önkéntesként bekapcsolódjanak a helyi értékek gyűjtésébe és a hagyományok megörökítésébe. Ezt az Alapítvány által szervezett módon a helyi közösség időskorú tagjai körében végzik.

Tevékenységek: Az Alapítvány jelen projekt keretében a felhívás szerinti csoportosítás alapján az alábbi programelemeket kívánja megvalósítani:

KÖT.A.1. Önkéntesek toborzása, bevonása: Az önkéntesek toborzása az együttműködő szervezetek, illetve az Alapítvány által folytatott kampány segítségével folyamatosan történik.

KÖT.A.2. Önképzés: A rendezvények előtt saját képzést tartunk az önkénteseinknek, ahol megismerik a programok részleteit, a rendezvény lebonyolításának menetét, a rájuk bízott részfeladatokat. A képzésen külön részt szentelünk a programokon résztvevő látogatókkal való kommunikációra való felkészítésnek.

KÖT.A.3. Generációk közötti együttműködést szolgáló események: A helyi Idősek Klubjával, valamint a helyi hagyományőrző csoportok együttműködésben szervezett délutáni, hétvégi programok. Egy-egy program alkalmával a bevont fiatalok és idősek a Mátrára és a palóc kultúrára jellemző értékek, örökségek gyűjtését közösen végzik.

KÖT.A.5. Kapcsolattartás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.- vel.

KÖT.C.1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények szervezése, valamint

KÖT.C.3. Közösségi aktivitást erősítő rendezvények szervezése: összesen 50 db rendezvény és program szervezése, a programokba bevontak száma legalább 5.000 fő. A rendezvények az éves programtervünk szerint Heves és Nógrád megyében valósulnak meg. A programok megvalósítása Szurdokpüspökiben történik.

VÁL.A.3. Eszközök beszerzése: a költségvetés szerinti eszközök beszerzése a projekt megvalósításához kapcsolódóan.

VÁL.C.1. Helyi örökség összegyűjtése és megismertetése: Szurdokpüspöki hagyományok, népszokások, kulturális, természeti, épített és tárgyi emlékek összegyűjtése, dokumentálása, felvétele a Helyi Értéktárba, valamint ezek bemutatása a rendezvényeken.

 

A projekt célcsoportja széleskörű, rétegzett. A család valamennyi tagja számára szól. Programjaink külön-külön és közösen is megszólítja a generációkat.

A projekt során hozzájárulunk a palóc hagyományok széles körű megismertetéséhez, megőrzéséhez, valamint a kistérségi turizmus fejlesztéséhez. A helyi termékek és kézművesek megjelentetésével ösztönzi a térség gazdasági és társadalmi fejlődését. A szervezés során kapcsolatok alakulnak ki erdőgazdálkodók, helyi vállalkozók, önkormányzatok, a nemzeti park szakemberei, különböző civil szervezetek és a helybéli lakosság között. A közösségek építkeznek a sikeres rendezvényekből, fejlődik általa a térségi identitástudatuk. A helyi közösségek ereje biztosítja a vidék értékeinek megőrzését, fenntartását, széleskörű népszerűsítésének lehetőségét a palóc kultúra fejlődésének jelentős bázisát adva.

A palóc hagyományok ápolására, és a Mátra értékeinek megőrzésére irányuló programok, rendhagyó helyszíneken, a Mátra erdeiben valósulnak meg. A Muzsikál az Erdő Alapítvány tevékenysége összetett rendezvénysorozat létrehozása, amely felöleli a Mátra térségének természeti, környezeti megóvásának a fontosságát, a palóc hagyományok, a művészetek rétegeit, a fenntartható életforma jelentőségét. A program természeti értékeket mutat be, népszerűsíti a helyi hagyományokat, a közösségi értékeket, lehetőséget ad a helyi szervezetek (civil szervezetek, hagyományőrző csoportok, önkormányzatok, erdészetek) bemutatkozásának, amely elősegíti a „Muzsikál az erdő” rendezvényeken túl is a helyi együttműködést. Népszerűsíti a magyar vidék különleges természeti adottságait, az erdőket, a helyi közösségek hagyományait, a helyi szellemi, kulturális értékeket, a klasszikus- és a népzenét, a környék képzőművészetét, a térség gasztronómiai hagyományait. A rendezvény közösségformáló erővel bír, erősíti a palóc identitástudatot.

Várható eredmények:

A projekt elsődleges célja és elvárt eredménye a fiatalok fokozott bevonása a társadalmi felelősségvállalás jegyében a „Muzsikál az erdő” rendezvényeinek megvalósításába, valamint az idősekkel való kapcsolat erősítése. Utóbbi a Szurdokpüspökin található helyi értékek összegyűjtése, feldolgozása és bemutatása tematika köré szerveződik, ezáltal egy fokozottabb kapcsolat és párbeszéd alakítható ki a generációk között. Az összegyűjtött mátrai és palóc emlékek, értékek bemutatása a szélesebb társadalmi csoportok számára a „Muzsikál az erdő” rendezvényein történik meg, így a projekt két fő tevékenységi köre is összekapcsolásra kerül. A projektbe az Alapítvány szorosan együttműködik az alábbi partnerszervezetekkel: Szurdokpüspöki Általános Iskola; Szurdokpüspöki Napköziotthonos Óvoda; „Püspöki Idősek Klubja”; „Jakabi Idősek Klubja”; Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesület; Gyöngyöstarján Község Önkormányzata; Gyöngyöspata Község Önkormányzata. A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

II.2. Útravaló program: Arany János programba való bekapcsolódás iskolai mentorokkal, módszertani képzések szervezésével, az iskolai alapítványokon keresztül szabadidős programok támogatása III.1. Generációkat összehozó civil önkéntes program indítása (pótnagyiszolgálat): A munkába állás, vagy oda való visszatérés nehezített a gyermekfelügyelet hiánya és az ingázás miatt, melyre a program megoldással szolgál. IV.1. Közösségi, generációkat összehozó civil önkéntes programok és rendezvények (Leader, stb): A program célcsoportja az elmagányososodott idősek. Társadalmi felelősségvállalás keretében az öregebb korosztály számára irányuló programok kerülnek kialakításra. IV.2. Az aktivitás megőrzését segítő programok, esetleg felnőttképzés: Idősebb korosztály munkahelyeit megtartó kezdeményezések kialakítása.

Beszámolók


Mérföldkő Beszámoló
EFOP 1.3.5-16-2016-00852 I. mérföldkő beszámoló Beszámoló letöltése
EFOP 1.3.5-16-2016-00852 II. mérföldkő beszámoló Beszámoló letöltése
EFOP 1.3.5-16-2016-00852 III. mérföldkő beszámoló Beszámoló letöltése
×
modal image